อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ ผู้ชม
ช่องทางในการขอข้อมูลข่าวสาร

ช่องทางในการขอข้อมูลข่าวสาร...

28 ก.ย. 61 164
คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ...

28 ก.ย. 61 150
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ...

19 ก.ย. 61 165